Preferovaný jazyk a měna:
Jazyk :
Měna :
1000ezpečná platba
Vrácení zdarma (Za podmínek - u každé země mohou být jiné - viz všeobecné podmínky) Platba na splátky (Splátka bez navýšení)

Všeobecné podmínky použití

VPP

 

Web EKOI přístupný z počítačů, tabletů a mobilních telefonů (dále jen „web“) provozuje společnost JCR, Sarl s kapitálem 10 940 eur, se sídlem na adrese

JCR EKOI

1090 Avenue des Lions
PARC D’ACTIVITÉ DU CAPITOU PRODUCTION

83600 Fréjus
France

, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem SIRET 440 327 518 00096, s DIČ pro styk v rámci Společenství FR94 440327518 („EKOI“).

 

Ředitel publikace: Jean-Christophe RATTEL


Kontakt:

Telefon: +33 (0) 4 94 95 25 86

E-mail: contact@ekoi.fr


Web hostuje společnost XXX – se sídlem na adrese XXXX

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT:

Tyto všeobecné podmínky použití („VPP“) upravují použití webu každým uživatelem, jakoukoli fyzickou osobou, která dosáhla věku alespoň šestnácti let („vy“). 

Jejich cílem je zejména vymezit podmínky, za kterých máte tyto možnosti:
- přístup k webu a navigace na něm;
- publikace komentářů („zákaznická hodnocení“) k produktům prodávaným na webu

Navigací na webu vyjadřujete, že jste se s těmito VPP seznámili a bezvýhradně je v plném rozsahu přijímáte. 

Společnost EKOI si vyhrazuje právo tyto VPP kdykoli změnit. Změny vstoupí v platnost okamžikem vyvěšení online. Proto vás žádáme, abyste VPP pravidelně kontrolovali.

 

ČLÁNEK 2 – PŘÍSTUP K WEBU:

Web je otevřený všem uživatelům internetu na počítačích i mobilních zařízeních, kteří splňují podmínky uvedené v článku 1. Jediné, co je potřeba, je připojení k internetu. 

Pokud však chcete na webu realizovat objednávku, je nutné vytvořit si zákaznický účet. Potřebné informace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP).

 

ČLÁNEK 3 – ZÁKAZNICKÝ ÚČET:

Zákaznický účet vám dává následující možnosti: 
- prohlížet a aktualizovat své osobní údaje a platební metody; 
- sledovat probíhající objednávky a prohlížet historii posledních objednávek; 
- prohlížet akční nabídky, na které máte nárok; 
- spravovat přihlášení k odběru newsletteru.

Chcete-li vytvořit zákaznický účet, je nutné vyplnit registrační formulář obsahující vaše údaje (oslovení, jméno, příjmení, poštovní adresa a e-mail, telefon, datum narození), vytvořit osobní heslo a vyjádřit souhlas s našimi podmínkami a zásadami ochrany soukromí.


Budete-li pokračovat ve vytváření zákaznického účtu, zavazujete se uvádět přesné, úplné a aktuální údaje. 

Doplňujeme, že za své identifikační údaje (e-mailová adresa či zákaznické číslo a heslo) zodpovídáte v plném rozsahu sami. Musíte tedy zajišťovat důvěrnost těchto údajů a bezodkladně případné podvody či napadení nahlásit zákaznické službě EKOI.

Chcete-li zákaznický účet odstranit, můžete kdykoli kontaktovat zákaznickou službu EKOI podle informací na webu v části „Právo na přístup, úpravy a vymazání“ na kartě „Osobní údaje“. Doplňujeme, že společnost EKOI může být rovněž nucena mazat zákaznické účty, které by neměly žádné probíhající objednávky, v souladu s předpisy souvisejícími s ochranou osobních údajů.

 

ČLÁNEK 4 – ZÁKAZNICKÉ HODNOCENÍ:

4.1 Obecné

Společnost EKOI má zavedený systém zaznamenávání a publikace zákaznických hodnocení, který dává zejména následující možnosti:

 •          pomáhat ostatním uživatelům porovnávat produkty a vybírat ty nejlepší;
 •          přizpůsobovat nabídku a zvyšovat kvalitu produktů. 

 

Každé zákaznické hodnocení zahrnuje rovněž známku od jedné (1) do pěti (5) hvězd. Příslušnému produktu se následně přiřazuje obecná známka odpovídající aritmetickému průměru všech zákaznických honocení online týkajících se daného produktu.

 

4.2 Předpoklad

Zákazníci mohou hodnotit pouze produkty, které objednali, nebo prodejce, kterého si zvolili. 

4.3 Identifikace autora zákaznického hodnocení

Aby bylo možné publikovat zákaznické hodnocení, je nutné zvolit si přezdívku v délce alespoň čtyř (4) znaků.

Prostřednictvím zákaznických hodnocení nesmí autor nikdy sdělovat svou skutečnou totožnost a obecněji žádné své osobní údaje. V opačném případě bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou publikovány na webu a budou přístupné všem uživatelům. V takovémto případě společnost EKOI není za šíření zodpovědná.

 

4.4 Přístup k zákaznickým hodnocením

K online publikaci zákaznického hodnocení dochází nejpozději pět (5) pracovních dnů od jeho odeslání prostřednictvím formuláře, nebudou-li uplatněna pravidla týkající se moderování.
Zákaznická hodnocení zůstavají přístupná na webu, dokud je na něm přístupný příslušný produkt, nedojde-li ke změně hlavních charakteristik, která by zapříčinila neaktuálnost zákaznického hodnocení; 

Publikací zákaznického hodnocení berete na vědomí a vyjadřujete souhlas s tím, že zákaznické hodnocení bude (i) zveřejněné na webu a přístupné všem uživatelům, a to případně i externím uživatelům internetu prostřednictvím odkazování ve vyhledávačích, a (ii) využívané společností EKOI jakýmikoli prostředky a prostřednictvím jakéhokoli média pro účely propagace produktů, systému zákaznických hodnocení a obecněji webu (rozesílání newsletterů atd.).

 

ČLÁNEK 5 – POVINNOSTI AUTORA ZÁKAZNICKÉHO HODNOCENÍ

Každý uživatel se díky zákaznickým hodnocením může seznámit se známkami udělenými ostatními uživateli příslušnému produktu (kvality, vady). Proto se zavazujete dodržovat tato pravidla:

 

 •          zákaznická hodnocení musí být užitečná, tj. umožňující ostatním uživatelům porovnávat a vybírat nejlepší produkty, případně společnosti EKOI upravovat nabídku a zvyšovat kvalitu produktů. 
 •          uvedené informace musí být pravdivé a relevantní, tj.:


- týkající se samotného produktu (jeho kvalit a hlavních vlastností), nikoli služeb souvisejících s produktem, jehož se zákaznické hodnocení týká, jako jsou doručení, platba či vrácení. V případě potřeby můžete kontaktovat poprodejní službu společnosti EKOI na čísle +33 (0) 800 30 30 99 od pondělí do pátku 8–19 h;
- a obecněji týkající se produktu, kterého se zákaznické hodnocení týká.

 

Nepoužívejte nesrozumitelné, nejasné či nesmyslné formulace, ani nezadávejte zákaznické hodnocení v cizím jazyce (jiném, než ve kterém je web používán).

Kromě toho nesmí zákaznické hodnocení:  

 •          porušovat platné zákony a předpisy; 
 •          narušovat veřejný pořádek a být proti dobrým mravům, například násilným, nenávistným, ponižujícím, pomlouvačným či vulgárním obsahem... 
 •          porušovat práva duševního vlastnictví, průmyslového vlastnictví, osobnostní práva ani žádná další práva třetích stran; 
 •          být nepřiměřené vůči jinému zákaznickému hodnocení nebo jeho autorovi; 
 •          obsahovat osobní či citlivé údaje; 
 •          obsahovat hypertextové odkazy; 
 •          mít povahu reklamy či zmiňovat jiné firmy; 
 •          obsahovat počítačové viry, spyware, malware...

 

ČLÁNEK 6 – MODEROVÁNÍ ZÁKAZNICKÝCH HODNOCENÍ

Společnost EKOI zajišťuje moderování příspěvků. Znamená to, že zákaznické hodnocení musí být před publikací online na webu nejprve schváleno.

Proto si společnost EKOI vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odstraňovat zákaznická hodnocení, která porušují zejména ustanovení článku 5 a obecněji tyto VPP či francouzské a evropské právo. 

Moderování probíhá bez rozdílu u všech zákaznických hodnocení bez ohledu na jejich obsah, a to nejpozději pět (5) pracovních dnů od odeslání zákaznického hodnocení. 

V případě, že vaše zákaznické hodnocení nebude publikováno, máte možnost napsat nové zákaznické hodnocení příslušného produktu nebo prodejce. Dbejte na dodržování těchto všeobecných podmínek. 

Publikovaná zákaznická hodnocení nemá již autor možnost upravovat.
Doplňujeme, že společnost EKOI má právo na publikovaná zákaznická hodnocení reagovat. Společnost EKOI může být rovněž nucena vás v návaznosti na zákaznické hodnocení kontaktovat, a to v rámci průběžné kontroly zákaznického systému.

ČLÁNEK 7 – NAHLAŠOVÁNÍ ZNEUŽITÍ

Máte možnost kdykoli nás kontaktovat přímo a nahlásit zákaznické hodnocení, které by porušovalo vaše práva nebo všeobecné podmínky použití. Bude-li to třeba, bude příslušné zákaznické hodnocení dočasně staženo z webu, dokud náš moderátorský tým neprovede doplňkové ověření.

 

ČLÁNEK 8 – OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webu se elektronicky zpracovávají. Doporučujeme přejít na našem webu na stránku „Ochrana osobních údajů a soubory cookie“, kde najdete veškeré informace k tomuto tématu.

 

ČLÁNEK 9 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny prvky webu, vizuální i zvukové, včetně podkladových technologií, jsou chráněny autorskými právy, právy z ochranné značky či patentovými právy. Stejně tak jsou značky, loga, výkresy a modely uváděné na tomto webu výlučným vlastnictvím společnosti EKOI. Jejich zveřejnění nelze v žádném případě chápat jako udělení licence nebo práva na používání daných značek a charakteristických prvků chráněných autorskými právy. Nelze je tedy používat, aniž by se jednalo o porušení právních předpisů.


Stejně tak nelze nijak kopírovat, reprodukovat, opakovaně publikovat, stahovat, odesílat, přijímat či distribuovat žádný z dokumentů pocházejících z tohoto webu.


Je však možné stahovat si kopie dokumentů do počítače pro osobní potřebu výlučně pro nekomerční účely, za předpokladu, že nedojde k úpravě uvedených informací a že budou zachována veškerá sdělení o autorských právech a další zmínky o vlastnictví. Úprava dokumentů nebo jejich použití k jinému účelu představuje porušení práv duševního vlastnictví společnosti EKOI.


Pokud máte osobní internetové stránky a chcete na ně pro osobní potřebu umístit prostý odkaz vedoucí přímo na vstupní stránku našeho webu, musíte vždy požádat společnost EKOI o svolení. Nejedná se v žádném případě o implicitní dohodu o přidružení.


Naproti tomu veškeré hypertextové odkazy vedoucí na web, které využívají techniku rámování (framing) nebo vkládání odkazů (in-line linking), jsou výslovně zakázány. V každém případě je nutné na prostou výzvu společnosti EKOI každý odkaz odstranit.

 

ČLÁNEK 10 – ZODPOVĚDNOST

Společnost EKOI se zavazuje dbát na správnou funkčnost webu, nenese však v žádném případě zodpověnost za komplikace či škody související s používáním internetu, zejména přerušení služby, napadení zvnějšku či přítomnost počítačových virů.


Společnost EKOI vyvine maximální úsilí, aby zákaznická hodnocení porušující zákony či předpisy a obecněji tyto VPP nebyla přístupná na našem webu. Zákaznická hodnocení jsou publikována v celé délce a na výhradní zodpovědnost příslušných autorů. Společnost EKOI nenese žádnou zodpovědnost za obsah, jehož není autorem.

 

ČLÁNEK 11 – SPORY

VPP podléhají francouzskému právu. Kompetentní bude v případě sporu místně příslušný soud v místě sídla obhajoby.


Web je v souladu s francouzskou legislativou. V žádném případě společnost EKOI nedává záruku shody s místní legislativou, která se vztahuje na vás, pokud využíváte web z jiné země.

 

 

 

 E-mail Newsletter

Formát e-mailu není správný. Zkontrolujte prosím své zadání.
Vyskytla se chyba.
Tento e-mail je již zaregistrován.
Registrace dokončena.

Nenechte si ujít nabídky EKOI a přihlaste se k odběru našeho Newsletteru

Pokračujte v nákupu na EKOI RACING Pokračujte v nákupu na EKOI CLASSIC