Preferovaný jazyk a měna:
+ nabízené dárkové poukazy v hodnotě 150 000 €! 100% vítězové Black Friday EKOI: CELÁ STRÁNKA EKOI ZA -50% Vrácení do 60 dnů od převzetí zásilky

Podmínky používání

Právní upozornění

Identita:

Webové stránky EKOI přístupné na počítači, tabletu a mobilním telefonu (dále jen "stránky") vydává a provozuje společnost JCR, SASU s kapitálem 9660 eur, jejíž sídlo se nachází na adrese 1090 Avenue des Lions, CPARC D'ACTIVITÉ DU CAPITOU PRODUCTION, 3600 Fréjus, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem SIRET 440 327 518 00096, jejíž intrakomunitární číslo pro DPH je FR94440327518.

Ředitel publikace: Jean Christophe RATTEL


Kontakt:

Telephone: 04.94.95.25.86

Email : contact@ekoi.fr

Kontakt pro Českou republiku a Slovensko: +420 737 415 466

Host:

Stránka je umístěna u ONLINE.NET - umístění: VITRY SUR SEINE (94)

ČÁST 1 - ÚČEL:

Tyto VOP podléhají ustanovením evropského nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i ustanovením zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a svobodách a dalším platným předpisům v této oblasti, které je mohou později doplnit nebo nahradit.

Těmito všeobecnými podmínkami používání (dále jen "VOP") se řídí používání stránek jakýmkoli uživatelem, fyzickou osobou, ať už je jakákoli, ve věku alespoň šestnácti let (dále jen "Vy").

Jejich cílem je definovat podmínky, za kterých můžete:
- přistupovat na stránky a prohlížet si je;
- zveřejňovat komentáře ("hodnocení zákazníků") k produktům prodávaným na stránkách

Prohlížením stránek potvrzujete, že jste se seznámili s VOP a že je bez výhrad plně přijímáte.

EKOI si vyhrazuje právo GTU kdykoli upravit

ČÁST 2 - PŘÍSTUP NA STRÁNKU:

Stránky jsou přístupné všem uživatelům internetu nebo mobilním uživatelům, kteří splňují podmínky uvedené v článku 1, pokud mají připojení k síti internet.

Pokud však chcete na stránkách zadat objednávku, je nutné vytvořit si zákaznický účet. V tomto případě Vás vyzýváme, abyste se seznámili s Všeobecnými podmínkami prodeje (VOP).

PŘÍKLAD 3 - ÚČET ZÁKAZNÍKA:

Váš zákaznický účet vám umožňuje:
- nahlížet do svých osobních údajů a platebních prostředků a aktualizovat je;
- sledovat své aktuální objednávky a nahlížet do historie svých posledních objednávek;
- nahlížet do akčních nabídek, které využíváte;
- spravovat svůj odběr našeho newsletteru.

Pro vytvoření svého zákaznického účtu musíte vyplnit registrační formulář, ve kterém uvedete své kontaktní údaje (titul, příjmení, jméno, poštovní a e-mailovou adresu, telefon, datum narození), vytvoříte si osobní heslo a přijmete naše podmínky a zásady důvěrnosti.


Vytvořením zákaznického účtu souhlasíte s tím, že poskytnete přesné, úplné a aktuální informace.

Je uvedeno, že za své identifikační údaje (e-mailovou adresu nebo zákaznické číslo a heslo) nesete výhradní odpovědnost. Je proto vaší povinností zajistit důvěrnost těchto informací a co nejdříve nahlásit jakýkoli podvod nebo hackerský útok zákaznickému servisu společnosti EKOI.

Chcete-li vymazat svůj zákaznický účet, obraťte se na zákaznický servis společnosti EKOI v souladu s ustanoveními "Vaše práva na přístup, změnu a vymazání" v záložce "Osobní údaje" na webu. Upřesňuje se, že EKOI může být také požádána o smazání zákaznického účtu, na kterém nejsou žádné objednávky, a to z důvodu předpisů týkajících se osobních údajů.

ČÁST 4 - UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY:

4.1 Obecně

EKOI vytvořila systém pro shromažďování a zveřejňování hodnocení zákazníků na webu, který umožňuje zejména:

 • pomoci ostatním uživatelům porovnat a vybrat nejlepší produkt;
 • přizpůsobit svou nabídku a zlepšit kvalitu produktů.

Každá recenze zákazníka obsahuje také hodnocení v rozmezí od jedné (1) do pěti (5) hvězdiček. Příslušnému výrobku je pak přiděleno celkové hodnocení, které odpovídá aritmetickému průměru všech online hodnocení zákazníků týkajících se daného výrobku.

4.2 Předpoklad

Jedině zákazníci, kteří provedli objednávku, mohou vyjádřit svůj názor na objednaný produkt nebo na vybraného prodejce.

4.3 Identifikace autora hodnocení zákazníka

Abyste mohli zveřejnit hodnocení zákazníka, musíte povinně vyplnit pseudonym o délce nejméně čtyř (4) znaků.

Vaše skutečná identita a obecněji všechny osobní údaje, které se vás týkají, nesmí být nikdy sděleny prostřednictvím vašich hodnocení zákazníků. Pokud tak neučiníte, berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou na webu veřejně zobrazeny a přístupné všem uživatelům. EKOI za takové šíření nenese odpovědnost.

EKOI za takové šíření nenese odpovědnost

4.4 Přístup k recenzím zákazníků

Zveřejnění zákaznického hodnocení bude provedeno nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od odeslání zákaznického hodnocení prostřednictvím formuláře, s výhradou ustanovení o moderování.
Zákaznická hodnocení zůstanou na stránkách přístupná po dobu, po kterou je příslušný produkt na stránkách přístupný, za předpokladu, že nedojde ke změnám hlavních vlastností produktu, které by způsobily, že zákaznické hodnocení bude zastaralé;

Zveřejněním zákaznického hodnocení berete na vědomí a souhlasíte s tím, že toto hodnocení (i) je veřejně šířeno na stránkách a je přístupné všem uživatelům a případně i uživatelům internetu mimo stránky prostřednictvím odkazů ve vyhledávačích a (ii) je využíváno společností EKOI za účelem propagace, a to jakýmikoliv prostředky a na jakémkoliv médiu, produktů, systému zákaznických hodnocení a obecněji stránek (zasílání newsletterů atd.).

ČÁST 5 - ZÁVAZKY AUTORA ZPRÁVY O ZPRÁVĚ O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ:

Každý uživatel se může prostřednictvím zákaznických recenzí seznámit s hodnocením, které produktu udělili jiní uživatelé (vlastnosti, vady). V tomto ohledu se zavazujete:

 • zveřejnit hodnocení zákazníka, které je užitečné v tom smyslu, že by mělo pomoci ostatním uživatelům při porovnávání a výběru nejlepšího výrobku nebo společnosti EKOI při úpravě její nabídky a zlepšování kvality výrobků.
 • poskytovat nezavádějící a relevantní informace, tj.


- vztahující se k samotnému Produktu (jeho vlastnostem, základním charakteristikám), nikoliv ke službám souvisejícím s Produktem, na které se recenze Zákazníka vztahuje, jako je dodání, platba, vrácení. Vyzýváme vás, abyste se v případě potřeby obrátili na poprodejní servis EKOI na čísle 0 800 30 30 99 od pondělí do pátku od 8:00 do 19:00;
- a obecněji, nikoliv bez souvislosti s Výrobkem, kterého se recenze zákazníka týká.

nepoužívat nesrozumitelný, nesrozumitelný a/nebo nesmyslný jazyk nebo publikovat Hodnocení zákazníka v cizím jazyce (jiném než v jazyce použité stránky).

Kromě toho nesmí obsah Hodnocení zákazníka:

 • být v rozporu s platnými zákony a předpisy;
 • být v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, mimo jiné včetně násilných, nenávistných, urážlivých, dehonestujících, hanlivých, vulgárních ...
 • porušuje právo duševního vlastnictví, průmyslové, osobnostní nebo jiné právo třetí strany;
 • být nevhodný vůči jinému stanovisku zákazníka nebo jeho autorovi;
 • obsahují osobní a/nebo citlivé údaje;
 • obsahují hypertextové odkazy;
 • být reklamního charakteru nebo zmiňovat jinou společnost;
 • obsahují počítačové viry, spyware, malware ...

ČÁST 6 - MODERNIZACE ZÁKAZNICKÝCH RECENZÍ

EKOI provádí moderování. To znamená, že recenze zákazníků jsou nejprve vyhodnoceny a poté umístěny online na webu.

V této souvislosti si EKOI vyhrazuje právo smazat podle vlastního uvážení jakoukoli recenzi zákazníka, která je v rozporu s ustanoveními článku 5 a obecněji s těmito podmínkami a/nebo francouzským a evropským právem.

Moderace se provádí u všech hodnocení zákazníků bez rozdílu, bez ohledu na jejich obsah, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předložení hodnocení zákazníka.

V případě, že vaše zákaznické hodnocení nebude zveřejněno, budete mít možnost napsat nové zákaznické hodnocení na příslušný produkt nebo případně prodejce v souladu s těmito smluvními podmínkami.


Je uvedeno, že EKOI má právo na odpověď na zveřejněné hodnocení zákazníka. Společnost EKOI vás také může kontaktovat po napsání zákaznického hodnocení v rámci následné péče o zákazníky.

ČÁST 7 - HLÁŠENÍ ZNEUŽITÍ

Můžete nám kdykoli nahlásit recenzi zákazníka, která porušuje vaše práva a/nebo porušuje VOP, a to tak, že nás přímo kontaktujete. V případě potřeby bude hodnocení zákazníka dočasně odstraněno z webu, dokud nebude dále ověřeno naším moderátorským týmem.

ČÁST 8 - OSOBNÍ ÚDAJE

Tyto GTU podléhají ustanovením evropského nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i ustanovením zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a svobodách a jakýmkoli dalším platným předpisům v této oblasti, které je mohou později doplnit nebo nahradit.

Osobní údaje a data týkající se zákazníka jsou nezbytné pro správu jeho objednávek a pro obchodní vztahy mezi JCR a zákazníkem. Těmito údaji jsou například: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o kreditní kartě, IP adresa. Bez těchto informací nebude JCR schopna poskytovat své služby. Tyto informace mohou být předávány společnostem, které se na tomto vztahu podílejí, například společnostem odpovědným za provádění služeb a objednávek za účelem jejich správy, provádění, zpracování a placení.

Tyto informace a údaje jsou uchovávány z bezpečnostních důvodů, aby byly splněny zákonné a regulační povinnosti. JCR je může použít k zasílání propagačních nabídek Zákazníkovi, pro statistické účely a pro účely boje proti podvodům, v oprávněném zájmu obchodního rozvoje, technického zdokonalování svých systémů a znalostí svých Zákazníků a konečně, případně se souhlasem Zákazníka, k personalizaci služeb, zejména prostřednictvím reklamy. V závislosti na volbách, které zákazník učinil při vytváření svého účtu nebo při nahlížení do něj, bude pravděpodobně dostávat nabídky od JCR.

Zákazník má možnost se kdykoli odhlásit z odběru newsletterů JCR, a to buď kliknutím na odkaz uvedený ve všech e-mailech, nebo kontaktováním zákaznického servisu.

Zákazník může také konzultovat a upravovat své osobní údaje ve své zákaznické zóně.

Zákazník má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, na jejich změnu, námitku, přenositelnost, omezení a výmaz, jakož i na stanovení pokynů týkajících se osudu jeho osobních údajů v případě úmrtí, které zašle prostou poštou na adresu JCR, a to po prokázání své totožnosti:

JCR Company
1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Francie

Další informace naleznete na Ochrana osobních údajů

ČÁST 9 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny prvky webu, ať už vizuální nebo zvukové, včetně základní technologie, jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami nebo patenty. Stejně tak ochranné známky, loga, vzory a modely, které se na stránkách objevují, jsou výhradním vlastnictvím společnosti EKOI. Jejich zveřejnění nelze v žádném případě vykládat jako udělení licence nebo práva na užívání uvedených ochranných známek a rozlišovacích prvků chráněných autorským právem. Proto je nelze pod hrozbou sankce používat.


Žádný z dokumentů z těchto stránek tedy nesmí být kopírován, reprodukován, znovu publikován, nahráván, zveřejňován, přenášen nebo jakkoli šířen.


Můžete si však stáhnout jednu kopii dokumentů do počítače pouze pro své osobní, nekomerční použití za předpokladu, že nebudete upravovat informace v nich obsažené a že zachováte všechna upozornění na autorská práva a další vlastnická práva. Úprava těchto dokumentů nebo jejich použití k jakémukoli jinému účelu představuje porušení práv duševního vlastnictví společnosti EKOI.


Pokud máte osobní webové stránky a chcete na ně pro osobní potřebu umístit jednoduchý odkaz odkazující přímo na domovskou stránku webu, musíte si povinně vyžádat souhlas společnosti EKOI. V žádném případě se nejedná o implicitní dohodu o přidružení.

Propojení nebude použito k žádnému jinému účelu


Na druhou stranu je oficiálně zakázán jakýkoli hypertextový odkaz odkazující na stránky a používající techniku rámování nebo řádkového odkazování. V každém případě musí být jakýkoli odkaz odstraněn na základě jednoduché žádosti společnosti EKOI.

ČÁST 10 - ODPOVĚDNOST

EKOI se zavazuje zajistit řádné fungování stránek, avšak nemůže nést odpovědnost za případné nepříjemnosti nebo škody spojené s používáním internetové sítě, zejména za přerušení provozu, vnější vniknutí nebo přítomnost počítačových virů.


Společnost EKOI vynaloží veškeré úsilí, aby zabránila tomu, aby byly na stránkách přístupné recenze zákazníků, které jsou v rozporu s právními nebo regulačními předpisy a obecněji s těmito VOP. Za zveřejnění recenzí zákazníků odpovídají výhradně jejich autoři; společnost EKOI nenese odpovědnost za obsah, jehož není autorem.

ČÁST 11 - SPORY

GTU podléhají francouzským zákonům. V případě sporu je příslušný soud v místě bydliště žalovaného.

VOP se řídí francouzským právem


Stránky jsou v souladu s francouzským právem a EKOI v žádném případě nezaručuje soulad s místními právními předpisy, které by se na vás vztahovaly, jakmile na stránky vstoupíte z jiných zemí.

 Newsletter

Formát e-mailu není správný. Zkontrolujte prosím své zadání.
Vyskytla se chyba.
Tento e-mail je již zaregistrován.
Registrace dokončena.

Nenechte si ujít nabídky EKOI a přihlaste se k odběru našeho Newsletteru

Pokračujte v nákupu na EKOI RACING Pokračujte v nákupu na EKOI CLASSIC